• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Sambătă , 15 Decembrie 2018

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 17 Noiembrie , 2017

Sărbătoare bicentenară şi de Hram în Certeza Oaşului

Preot paroh Certeze
Conf. dr. Adrian-Gheorghe PAUL
 


Cu ocazia acestui eveniment, preotul paroh, conferenţiarul univ. dr. Adrian-Gheorghe PAUL, împreună cu membrii Consiliului parohial, cu cei ai Consiliului Local şi cu Primăria comunei, cu toţi credincioşii de acasă şi din străinătate, au pregătit o adevărată sărbătoare bicen­tenară: s-a împodobit şi înfrumuseţat bise­rica în mod exemplar, asemeni unei mirese gata de nuntă, s-au făcut invitaţii de seamă şi s-au organizat diferite acţiuni culturale şi tradiţionale, pe lângă manifestările bisericeşti-religioase, şi cu o agapă frăţească grăitoare, la care au luat parte peste 700 de persoane.
Aşa se face că evenimentul sărbătoresc s-a ţinut mai ales în weekend-ul din 11-12 noiembrie, când s-au organizat următoarele activităţi:
Sâmbătă, 11 noiembrie, cu începere de la ora 11.00 au fost sărbătorite în mod deosebit un grup de 20 de familii de seniori din comuna Certeze, din Moişeni şi din Huta Certeze, care au împlinit 50 de ani de căsnicie, când, în biserică, s-a oficiat o slujbă de mulţumire de către preotul paroh, la care au asistat mai mulţi invitaţi ai celor sărbătoriţi, care cu lacrimi în ochi au mărturisit că trăiesc un moment înălţător al vieţii lor. Tuturor celor 20 de familii li s-au acordat distincţii şi Acte de cinstire din partea Parohiei, la sărbătorirea celor 200 de ani de atestare documentară, iar Primăria şi cei din Consiliul Local i-au felicitat şi ospătat cu o agapă în Sala de nunţi a comunei.
Copiii de la Şcoala generală din Cer­teze, coordonaţi de D-na director Delia Mureşan-Pop şi D-nul prof. de Religie, Dumitru Baltă, îmbrăcaţi în straie populare şi-n veşminte oşeneşti, le-au cântat tradiţionalul „La mulţi ani!” şi le-au înmânat tuturor flori.
Cu începere de la ora 12.00, copiii Şcolii
generale au luat parte la un eveniment tradiţional specific Ţării Oaşului, pre­zentându-şi costumele frumoase oşeneşti şi un program poetic şi liric la Muzeul comunal din Certeze, de pe strada Bisericii, pregătit şi prezentat de responsabilul muzeal, D-na Anuţa Corzan.
Pentru copii a fost încă un prilej prin care şi-au manifestat dragostea faţă de purta­tul straielor oşeneşti şi a mărturisi faptic frumuseţea portului, a tradiţiilor şi varietatea patrimoniului cultu­ral-po­pular care ne reprezintă ca oşeni.
Cu începere de la ora 13.00, în Ciuperca comunei, şi-au făcut apariţia membrii Asociaţiei socio-culturale „Ţara Oa­şu-lui”, în frunte cu domnii Vasile Ciocan, fiu al comunei Certeze şi preşedinte fon­dator, şi Vasile Lucuţ, prim-vicepre­şedinte, alături de un grup de 30 de oşeni din diferite localităţi din Ţara Oaşului, însoţiţi de ceteraşi celebri, în persoana domnilor Chirilă Ignat şi Grigore Belbe, şi ţipurătoarele Irina Man, Alina Tition şi Antonia Ziman, care s-au prins într-un danţ oşenesc la Ciuperca comunei şi au cântat mai multe ţipurături oşeneşti, exprimându-şi bucuria sufletească de a participa la festivităţile prilejuite de sărbătoarea bicentenară certezană. Aici s-a evidenţiat cântecul şi danţul oşenesc, portul tradiţional din diferite zone ale Ţării Oaşului şi s-a vorbit despre sem­nificaţia Postului Naşterii Domnului care stă să vină, iar lăsatul de sec de dinainte fiind ţinut cu stricteţe prin astfel de manifestări de bucurie sfântă, aşa precum se ţine regula integrală a postului ce urmează până de Crăciun. De aici, toţi membrii Asociaţiei s-au deplasat la On­ceşti, reprezentând Ţara Oaşului în inima Maramureşului voievodal, unde s-a organizat „lăsata secului” de către Con­siliul Judeţean Maramureş, la împlinirea celor 25 de ani de activitate.

Duminică, 12 noiembrie 2017, cu înce­pere de la ora 9.30, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Certeze, din Protopopiatul Oaş, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la atestarea documentară a actualei biserici parohiale. Alături de Preasfinţia Sa, au luat parte distinşi invitaţi de seamă, în persoana D-lui Da­rius Filip, prefectul judeţului Satu Mare, a D-lui ministru Ioan-Mircea Paş­cu, europarlamentar, Petru Ciocan, primarul comunei Certeze, deputatul Oc­ta­vian Petric, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Ioan Rus, vice­pre­şedinte al Consiliului Judeţean, Gheorghe Ciocan, fost prefect şi parlamentar de Satu Mare, Adrian Cosma şi Vasile Ciocan, consilieri judeţeni, Au­relia Fedorca, primarul ora­şului Negreşti-Oaş, Adrian Albu, viceprimarul munici­piului Satu Mare, Conf. univ. dr. Ioan-Mircea Farcaş, decanul Facultăţii de Litere din Baia Mare, alţi oficiali şi oaspeţi de seamă. Printre ei se numără şi „fiii satului”, în calitatea lor de oaspeţi însemnaţi, printre care amintim pe D-nul deputat şi senator Văsălie Moiş,
D-na inginer arhitect Lenuţa Lazin, D-nul manager general „Dan Stell Group” S.A., Vasile-Daniel DAN şi Părintele Ioan Ciocan, fost Protoiereu al Făgăraşului. Tuturor acestora, prezenţi la sărbătoare, li s-au acordat distincţii aniversare, plachete, medalii şi diplome de onoare.

La Sfânta Liturghie Arhierească, pe care Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit-o în biserica parohială veche de două secole, au luat parte peste 1.500 de credincioşi. Din sobor au făcut parte Pr. dr. Cristian Ştefan, consilier eparhial cultural, Pr. Marcel Malanca, protopopul Oaşului, Arhim. dr. Emanuil Rus, stareţul Mănăstirii Bixad, Protos. Varlaam Co­roian, stareţul Mănăstirii Chiuzbaia, preoţi de enorie din parohiile învecinate, împreună cu părintele paroh, Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. Paul, paroh şi prodecan al Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Mul­ţimea de credincioşi sosiţi din satele vecine ale comunei Certeze, alături de cei veniţi special din străinătate pentru sărbătoarea de hram, au făcut ca biserica parohială să fie neîncăpătoare, mulţi dintre cei prezenţi au urmărit Sfânta Litur­ghie din curtea interioară.

În timpul Sfintei Liturghii a avut loc şi două hirotonisiri, una întru preot, a tână­ru­lui diacon Horaţiu Şurani, pe seama Pa­rohiei Aliceni din Protopopiatul Oaş, şi alta întru ierodiacon, a monahului Sofro­nie, pe seama schitului Vinişorul din Borşa, Protopopiatul Vişeu. Preasfinţitul Pă­rinte Episcop Iustin a vorbit credin­cioşilor atât despre pericopa evanghelică a parabolei samarineanului milostiv, in­sis­tând asupra binefacerilor pe care Mântuitorul Hristos le-a făcut oamenilor, arătând iubire frăţească faţă de toţi semenii, cât şi despre motivul prezenţei Preasfinţiei sale în mijlocul certezenilor – sărbătoarea bicentenară a Bisericii parohiale.
La finalul Sfintei Liturghii, pentru promovarea valorilor culturale şi păstrarea credinţei strămoşeşti pe meleagurile Ţării Oaşului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit, prin hotărâre de Consiliu Local, titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Certeze”. Titlul i-a fost înmânat de către primarul Petru Ciocan. Prea­sfinţia Sa a mulţumit în mod deosebit pentru acordarea acestui titlu, specificând că este unul din cele mai iubite titluri din cele pe care le-a primit până acum, pentru că „... acesta din urmă este unul dintr-o co­mună deosebită”. Din partea Epis­copiei, Preasfinţitul Părinte Episcop a înmânat preotului paroh Adrian Gheor­ghe Paul „Gramata Episcopală” în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească, social-filantropică şi culturală şi pentru contribuţia adusă în cadrul lucrărilor de desfăşurate, până în prezent, la biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Certeze, Protopopiatul Oaş.
De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a acordat diplome de vrednicie în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă în cadrul lucrărilor desfăşurate, până în prezent, la biserica din Parohia Certeze, primarului Petru Ciocan, Consiliului Parohial, primului epitrop Grigore Dorle, foştilor epitropi Petre Mihoc, Gheorghe Dorle, Vasile Sas, directorului şcolii generale din comună, prof. Delia Mureşan-Pop, inginerului arhitect Lenuţa Lazin, care a conceput un proiect al Capelei mortuare din incinta Bisericii parohiale, actualilor epitropi, consilieri parohiali, paraclisierului şi cântăreţului bisericesc. Preotul paroh Adrian-Gheorghe Paul a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, pentru Muzeul Episcopiei, o icoană a hramului bisericii - „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pictată de un tânăr iconar local, o plachetă şi o medalie ani­versară, o diplomă de recunoştinţă şi un coş mare cu flori. Părintele paroh a prezentat şi o carte publicată de curând, o mică monografie a Bisericii parohiale, editată de partenerii Gazetei de Mara­mu­reş, oferită gratuit tuturor celor prezenţi la sărbătoare.

După Sfânta Liturghie, toţi oşenii pre­zenţi la slujbă, s-au strămutat la Ciuperca din comună, unde şi-au exprimat bucuria praznicului prin cântec oşenesc şi danţ. Aici, au ieşit în evidenţă atât membrii Asociaţiei socio-culturale „Ţara Oaşului” prezenţi la Hram, cât şi oaspeţii de seamă, locuitorii comunei şi invitaţii, care au ţipurit şi s-au prins într-un danţ imens, umplând până la refuz Ciuperca comunală. Mulţi au mărturisit că aşa ceva n-au văzut: atâta lume prinsă în danţ, atâta bucurie şi aşa de frumoase straie oşeneşti! Pe toţi cei prezenţi, preotul paroh i-a felicitat pentru această desfă­şurare tradiţională şi apoi i-a invitat la masa de hram, în incinta Casei de nunţi din Certeze. Aici s-au pregătit peste 750 de locuri la masă pentru cei prezenţi, unde s-a servit mâncare tradiţională, că doar tot a fost „lăsatul secului” pentru Postul Crăciunului, ţuică oşenească şi vin. Şi-au dat concursul mai mulţi ce­teraşi din Oaş, precum şi maramureşenii din Grupul Iza – Ioan Pop, Ioachim Făt şi Maria Mihali. S-a cântat şi s-a dansat până seara târziu, cu toţii mărturisind că a fost un eveniment de neuitat.

Preotul paroh Adrian Gheorghe Paul a marcat momentul bicentenar al atestării documentare a bisericii parohiale prin acordarea a peste 70 de plachete şi diplome aniversare tuturor oficialităţilor şi binefăcătorilor bisericii. Este cunoscut deja faptul că Biserica actuală din Certeze a fost construită în perioada 1817-1837, piatra de temelie fiind pusă în vara anului 1817. De atunci, s-au adăugat mai multe lucrări de consolidare şi înfru­museţare, atât în interior cât şi-n exte­rior, a fost împodobită cu un iconostas impunător şi cu o pictură frumoasă în frescă, iar în ultimul an cu schimbarea şi înnoirea integrală a Sfân­tului Altar, care arată astăzi impecabil. Altarul de vară din incinta parohiei a fost restructurat, s-a construit un Lumânărar specific în stil mara­mureşean şi s-a derulat un proiect de construire a unei Capele mortuare în interiorul cimitirului parohial.

Certeza Oaşului este o localitate unică în România, cu case foarte mari, cu două sau trei etaje, unele construite di­nainte de 1989. A-ţi face o casă în Certeze este o datorie de onoare, dar, dacă se poate, să nu fie mai mică decât a vecinului. Se ştie că unele case au chiar lifturi. Este mai mult decât o delectare să treci pe drumul judeţean DN 17 şi să admiri imensele vile situate de o parte şi de alta a şoselei. Acum, peste 1.500 de locuitori tineri au luat calea străinătăţii, unde muncesc în diferite oraşe europene şi diverse meserii, şi îşi ridică în sat câte o casă mare cu gândul întoarcerii definitive. Certezenii sunt oameni aspri, foarte buni meseriaşi şi cu mult spor la lucru, motiv pentru care sunt foarte căutaţi de străini.

Pe scurt, weekend-ul trecut a fost unul istoric pentru întreaga comunitate din Certeze. Locuitorii comunei nu-l vor uita curând. Răsunetul sărbătorii şi a manifestărilor prilejuite de împlinirea celor 200 de ani de atestare docu­mentară a trecut cu mult de graniţele ţării, ajungând până la Londra şi Paris, ba chiar la New York şi Chicago unde sunt aşezaţi mulţi oşeni. Au văzut ima­gini pe internet, poze pe facebook şi şi-au mărturisit regretul că nu au putut fi prezenţi printre invitaţi. Nu ne rămâne decât să aducem alese mulţumiri tuturor celor care au participat, a celor care apreciază ceea ce s-a organizat în comună, dar mai ales celor responsabili cu organizarea manifes­tă­rilor sărbă­toreşti. Sunt mulţi oameni de bine, sus­ţi­nători şi parteneri, cărora pe această cale le mulţumim din suflet.

Urăm ani mulţi, folositori şi rodnici certezenilor şi întregii comunităţi ortodoxe!

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.