Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Miercuri , 17 Iunie , 2015

Proiectul şcolar multilateral Comenius

de Gazeta de Maramures

Coordonator proiect, prof. Monika Bandi

 

 „Traditional Openair Games to Improve Children’s Skills - Topgames” a ajuns la final. Elevi şi cadre didactice din cele 9 ţări partenere s-au întâlnit pentru a desfăşura ultimele activităţi din agenda proiectului la şcoala din localitatea Galkow Duzy din Polonia, în perioada 1-5 iunie 2015. De la Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare au participat la această reuniune prof. Grigore Mureşan, prof. Monika Bandi şi eleva Roxana Rus – cls. A VI-a B.

 

Activităţile realizate la această întâlnire s-au înscris în calendarul proiectului şi au constat în reactualizarea site-ului proiectului, prezentarea acţiunilor organizate cu ocazia zilelor Ungariei şi Poloniei, precum şi evalaurea produselor finale comune. Acestea au fost realizate pe parcursul celor doi ani de proiect şi au fost finalizate pentru a putea fi utilizate de beneficiarii direcţi ale acestora.

Cartea cu jocuri, însoţită de varianta electronică pe CD a fost publicată atât pe suport de hârtie, cât şi în spaţiul virtual pe site-ul proiectului şi pe portalul www.issuu.com. Cartea conţine 45 de jocuri tradiţionale în aer liber, descrise în limba engleză şi ilustrate cu imagini şi fotografii care însoţesc descrierile pentru a facilita învăţarea şi punerea lor în practică.

Realizarea cărţii, ca produs final, a fost responsabilitatea şcolii noastre şi a partenerilor din Turcia.

Un alt produs final realizat şi prezentat la această ultimă întâlnire de lucru a fost dicţionarul comun de cuvinte şi expresii uzuale în cele 9 limbi ale ţărilor partenere precum şi în limba engleză. În cadrul întâlnirii au fost prezentate rebusurile şi jocurile de cuvinte realizate de elevii din parteneriat pe baza acestui dicţionar.

 

Au fost prezentate în cadrul întâlnirii activităţile realizate de fiecare şcoală cu ocazia Zilelor Comenius şi a Zilelor Familiei. De asemenea, s-au prezentat rezultatele videoconferinţelor între şcoli care s-au desfăşurat în perioada premergătoare întâlnirii din Polonia.

Toate activităţile video şi prezentările powerpoint au fost cuprinse în 3 DVD-uri realizate de partenerii din Italia.

O parte importantă a întâlnirii a constat în elaborarea evaluării finale pe baza a trei chestionare care au fost aplicate în fiecare şcoală parteneră elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor. Rezultatele finale au fost postate pe site-ul proiectului.

Coordonatorii de proiect din fiecare şcoală au purtat discuţii despre întocmirea raportului final al proiectului şi despre activităţile care se vor desfăşura în comun după încheierea oficială a proiectului.

Pentru a cunoaşte mai bine sistemul de învăţamânt polonez, şcoala gazdă a organizat o serie de activităţi pentru elevii participanţi la proiect şi pentru cadrele didactice implicate. Astfel, am vizitat şcoala, am participat la lecţii demonstrative, la activităţi practice şi sportive şi cultural-artistice. Cele mai apreciate activităţi au fost cele realizate în comun cu elevii şi profesorii din şcoala poloneză.

 

„Participând la mobilităţile din cadrul proiectului, am avut oportunitatea de a lua contact cu sistemele de învăţământ din şcolile partenere, ceea ce pot să spun că a dus la un eficient schimb de experienţă în primul rând pe plan managerial. Partenerii care ne-au vizitat au fost la rândul lor încântaţi de experienţa dobândită în şcoala noastră.”

(dir. prof. Mureşan Grigore)

 

„Am participat cu mult entuziasm la acest proiect Comenius pentru că am simţit că reprezintă ocazia de a afla cum este şcoala, la modul generic, şi în alte părţi ale Europei. Posibilitatea de a schimba impresii, de a acumula cunoştinţe noi pe diferite teme este o oportunitate greu de refuzat pentru orice cadru didactic. Proeictul reprezintă şi o ocazie de a ne arăta valorile care nu lipsesc nici în şcoala noastră.”

(învăţător Maria Ierima)

 

„Acest proiect mi s-a părut interesant deoarece mi-am făcut prieteni noi şi am vizitat multe locuri interesante. Mi-a plăcut că am avut ocazia să particip la acest proiect pentru că am observat şi alte moduri de a preda decât cele din şcoala mea. Prin vizitarea şcolii şi participarea la activităţile organizate de şcoala din Debrecen am învăţat lucruri noi şi folositoare. În cadrul proiectului am participat la activităţi interesante de diseminare care au constat în realizarea de materiale informaţionale prin folosirea site-ului proiectului.”

(Cynthia Smuczer – elevă, clasa a VII-a B)

 

„Ca profesor documentarist, pentru mine, participarea la acest proiect mi-a lărgit aria de cunoştinţe în ceea ce priveşte modalităţile specifice de diseminare ale activităţilor realizate într-un asemenea proiect. ”

(prof. documentarist Doina Bedean)

 

„Mi s-a părut interesant acest proiect şi mă bucur că am avut ocazia de a participa şi eu, deoarece am vizitat locuri noi, mi-am făcut prieteni printre copiii din alte ţări. A fost foarte amuzant să învăţăm şi să aplicăm jocurile tradiţionale în aer liber prezentate de celelalte ţări.”

(Giulia Ilieş - elevă clasa a VII-a B)

 

În urma activităţilor derulate în acest proiect, dar şi a proiectelor de cooperare eruopeană ce se înscriu în categoria eTwinning desfăşurate în ultimii trei ani în şcoala noastră, anul acesta Şcolii gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare i-a fost conferit, pentru a doua oară consecutiv, titlul de Şcoală Europeană.

 
 

„Tema acestui proiect a fost foarte potrivită pentru mine ca învăţătoare, deoarece s-a focusat pe jocuri tradiţionale în aer liber, ceea ce mi-a dat ocazia să implic în desfăşurarea acestora atât elevii, cât şi părinţii acestora. Mobilităţile din cadrul proiectului au dus la schimbul de impresii şi experienţe utile tuturor participanţilor, cunoaşterea tradiţiilor şi sistemelor de educaţie din mai multe ţări.”

(profesor pentru învăţământul primar, Maria Horincar)