• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 18 Iunie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 5 Aprilie , 2019

Proiectul „REDUCES” promovat de Consiliul Județean Maramureș - aprobat spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Consiliul Județean Ma­ra­mureș, în calitate de partener alături de Universitatea de Știin­țe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat și alți parteneri din Marea Britanie, Spania, Bulgaria și Olanda au fost desemnați câștigă­tori ai proiectului „REDUCES – Regândirea Dezvoltării Durabile în Regiuni Europene Utilizând Mo­dele de Afaceri ale Economiei Circulare (REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business ModelS)”, depus spre finan­țare în cadrul programului INTERREG EUROPE.
Biroul Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Mara­mureș a realizat demersurile de pro­movare a proiectului REDUCES alături de partaneri din alte proiecte INTERREG, acesta fiind depus spre finanțare pe Axa prio­ritară 4: Protejarea mediului și promovarea eficienței utilizării re­surselor.

Proiectul REDUCES are printre obiective: formarea unei rețele de regiuni preocupate de economia circulară, care să schimbe bune practici și modele de afaceri specifice economiei circulare, să se eva­lueze reciproc în acest domeniu, atât din punct de vedere concret cât și din punct de vedere strategic. Re­giu­nile partenere vor promova tranziția la o economie circulară în care produsele, materialele și resur­sele sunt menținute în economie cât mai mult timp posibil, generarea deșeurilor fiind astfel minimizată.

Bugetul total estimat al proiectului este de 1.393.497 Euro, din care de 85% este finanţare ne­rambur­sabilă FEDR. Bugetul estimat aferent Consiliului Judeţean Maramureş va fi echivalentul în RON a sumei de 137.700 Euro, din care 117.045 Euro (85%) finanţare nerambur­sa­bilă FEDR, şi 20.655 Euro (15%) contribuție națională. Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminis­traţiei Publice va suporta 13% din valoarea proiectului, reprezentând 17.901 Euro, contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş fiind de doar 2.745 Euro (2%) eşalonată pe o perioadă de 3,5 ani.

Proiectul va fi implementat în perioada 2019-2022 în I etapă (2019-2021) realizându-se procesul de învățare inter-regională, iar în etapa a II-a (2021-2022) partenerii din proiect vor monitoriza implemen­tarea practică a planurilor de ac­țiune și vor dezvolta proiecte pilot.

Mai mulți parteneri din proiect se vor focaliza pe problematica deșeurilor așadar, participarea în acest proiect va fi benefică pentru dezvoltarea economică a județului și pentru încurajarea utilizării la maximum a resurselor, astfel încât să fie generate cât mai puține deșeuri cu impact pozitiv asupra mediului. Proiectul va deveni util și pentru asigurarea sustenabilității în perioada post implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș”.

Partenerii Consiliului Județean Maramureș în acest proiect vor fi Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parte­neriat, Universitatea Politehnică din Valencia (Spania), Institutul de Construcții Valencia (Spania), Universitatea Metropolitană Manchester (Marea Britanie), Consi­liul Local Oldham (Marea Bri­ta­nie), Universitatea de Stiințe Aplicate HU Utrecht (Olanda), Orașul Utrecht (Olanda), Fundaía Euro Perspectives (Bulgaria) și Universitatea de Mine și Geologie Sf. Ivan Riski (Bulgaria).

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.