Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 12 Octombrie , 2018

Profesorii nu mai au voie sa primească cadouri sau să ofere meditații elevilor de la clasă

de Gazeta de Maramures

Ministerul Educaţiei a adoptat Codul de etică pentru profesorii din învățământul preuniversitar, care interzice meditațiile contra cost pentru elevii de la clasă, dar și acceptarea unor sume de bani sau alte bunuri materiale din partea școlarilor.

În Monitorul Oficial a fost publicat deja Ordinul Ministerului Învăță­mântului 4831 din 30 august privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar.
Concret, profesorilor le este interzisă orice activitate care generează corupție, precum „fraudarea exa­menelor, solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii,
în vederea obţinerii de către
beneficiarii direcţi ai educaţiei de tratament preferenţial ori sub ameninţarea unor sancţiuni, de orice natură ar fi acestea”.

De asemenea, dascălii nu mai au voie să dea meditații contra cost elevilor de la clase și nici să favorizeze vreun școlar. În caz contrar, dascălii ar putea fi sancţionaţi cu avertisment, redu­cerea salariului, suspendarea din funcție sau concedierea.