• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 18 Iunie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 12 Aprilie , 2019

„MaraStrategy” – un nou proiect al Consiliul Județean Maramureș în sprijinul dezvoltării județului

„MaraStrategy”, noul proiect al Consiliul Județean Maramureș, al cărui implementare va începe în curând, este destinat în primul rând asigurării unui cadru instituțional care să ofere o simplificare a proceselor decizionale și funcționale în instituția Consiliul Județean Maramureș. Valoarea totală a proiectului este de 3.967.941,55 lei și se va derula pe o perioadă de 30 luni.
 

„Proiectul MaraStrategy răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței acti­vității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni. Prin acest sistem se vor optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție. De asemenea, se va eficientiza relația cu instituțiile coordonate și subordonate, precum și cu autoritățile publice locale din județ”, a subliniat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea.

Proiectul asigură elaborarea unui set de planuri și strategii la nivel județean coerent și armonizat între componentele fundamentale, esențial pentru dezvoltarea teritorială și sectorială. Astfel, Planul de amenajare a teritoriului județean va fi actualizat și corelat cu direcțiile strategice de dezvoltare teritorială.
Sectorul economic va fi sprijinit prin elaborarea Planului investi­țional județean, care va permite o mai bună cunoaștere a nevoilor investiționale precum și a cerin­țelor și a tendințelor de dezvoltare a afacerilor.
Turismul în Maramureș cunoaște o dezvoltare tot mai accentuate, iar în acest sens, pentru a asigura o fundamentare optimă a deci­ziilor în baza unor analize și pro­puneri clare și unitare, se va elabora Strategia sectorială de dezvoltare a turismului județean.

La nivelul instituției se va elabora Planul de dezvoltare instituţional, care are menirea de a eficientiza activitatea instituției și de a furniza serviciile în mod optim, în condiții de eficiență organi­za­torică și funcțională. Importantă în cadrul proiectului este modalitatea de optimizare a serviciilor oferite publicului larg. În acest scop se va realiza o arhivă di­gitalizată a instituției, care va simplifica lucrul cu documentele arhivate, găsirea acestora și fur­nizarea actelor către solicitanți.
 

Portal informatic în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului
 

În domeniul urbanismului și amenajării teritoriului va fi dezvoltat un portal informatic care va asigura o deschidere către public prin facilitarea depunerii cererilor de eliberare a documentelor din domeniu.
Portalul va acoperi întregul teritoriu județean, asigurând cuprin­derea tuturor Planurilor Ur­­ba­nis­tice Ge­nerale ale orașelor și comunelor din județul Mara­mureș. Soluția GIS va asigura managementul integrat, strategic și decizional la nivelul județului. Acesta va fi un instrument de gestiune unitară a spațiului public si a proceselor de modelare a acestuia, standardi­zarea procedurilor de lucru, centralizând efortul direcțiilor, ser­­vi­ciilor și compartimentelor Con­siliului județean pe de o parte, și al tuturor UAT-urilor pe de alta parte, printr-o reprezentare uni­tară, facilă, cu interacțiune grafică a tuturor datelor disponibile la nivelul administrației publice.

Portalul informatic este deschis publicului larg, asigurând mai multe funcționalități. Este vorba despre componenta de portal servicii online, care prevede publicarea spre consultare publică a documentelor de urbanism elibe­rate – certificate, autorizații, în format tabelar sau grafic, formulare electronice, petiții, plata taxe­lor și a impozitelor, preluarea și elibe­rarea online a cererilor și a documentelor, informare și asis­tență, eliberarea certificatelor de urba­nism, a autorizațiilor de cons­trucție, semnarea semnătură elec­­­tronică extinsă.

Unul dintre obiectivele proiectului este de a crește gradul de profesionalism al personalului din instituție. Astfel, un număr de 48 de funcționari publici vor fi instruiți din fonduri europene pe teme legate de planificarea stra­tegică, instruire în domeniul GIS 2 module, gândire strategică și dezvoltare instituțională, dezvoltare durabilă locală în context global, specialist planificare teri­torială, urbanism și amenajarea teritoriului, urbanism și autori­zarea lucrărilor de construcții, proiectarea și implementarea po­liticilor publice, noul concept de planificare teritorială: Smart City, dezvoltarea durabilă în context european.

Proiectul „MaraStrategy” are asi­gurată finanțare nerambur­sabilă 100% prin Programul Ope­rațional Capacitate Admi­nis­tra­tivă, iar Autoritatea de Management este Mi­nisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
„MaraStrategy” e un proiect ela­borat de reprezentanții Biroului Relații Internaționale și este complementar proiectelor derulate în trecut, printre care Magic, Mara Quality sau Neuron.

 

 

„Proiectul MaraStrategy răspunde nevoii identificate la nivelul Consiliul Județean Maramureș de a asigura creșterea eficienței acti­vității prin implementarea unui sistem de măsuri de simplificare și eficientizare orientat către cetățeni. Prin acest sistem se vor optimiza activitățile și procesele de lucru din instituție, răspunzând mai bine și la standarde de calitate înalte cerințelor beneficiarilor activităților – persoane fizice și juridice care apelează la serviciile publice oferite de instituție. De asemenea, se va eficientiza relația cu instituțiile coordonate și subordonate, precum și cu autoritățile publice locale din județ”.
Gabriel-Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.