• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 22 Ianuarie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 2 Februarie , 2018

Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

Începând cu ora 8.30, Preasfinţitul Părinte Iustin a condus şedinţa Consiliului Eparhial Plenar, care a fost urmată de slujba de Te-Deum, iar apoi s-au desfăşurat lucrările în plen ale Adunării Eparhiale. Bilanţul activităţilor Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, structu­rate pe principalele sectoare de activitate, se prezintă astfel:
Evenimentul anului poate fi considerat, pentru eparhia noastră, slujba de sfinţire a noilor antimise şi oferirea lor tuturor parohiilor din cele 8 protopopiate, eveniment ce s-a desfăşurat în Catedrala Episcopală din Baia Mare.           
Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, vă aducem spre ştiinţă următoarele:

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioşi, care sunt arondaţi la 94 de parohii urbane şi 380 de parohii rurale cu 30 de filii, deservite de 573 de clerici şi alţi 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ce aparţin de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei. De asemenea, în cuprinsul eparhiei noastre există viaţă monahală în 30 de mănăstiri şi 10 schituri. În anul 2017 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 32 clerici, 49 de clerici şi personalităţi din rândul mirenilor au fost distinşi pentru activitatea lor în folosul Bisericii neamului nostru românesc, s-au pensionat un număr de 16 preoţi, iar un număr de 14 preoţi au fost sancţionaţi disciplinar.

În anul precedent s-au continuat lu­crările la Catedrala Episcopală, lucrări care au ca obiective, pe anul în curs, finalizarea acoperişului cupolei, reali­za­rea soclului şi a contraforţilor, con­fecţionarea şi montarea geamurilor, fi­nisajele exterioare până la baza turnului, proiectarea și realizarea instalaţiilor de iluminat, încălzire şi sonorizare.
O realizare de mare importanţă a fost aprobarea finanţării, din fonduri eu­ro­pene, a proiectului cu titlul: Conser­varea, reamenajarea şi punerea în va­loare a Palatului Episcopal din Sighetu Marmaţiei cu destinaţia „Centrul pastoral-cultural Sfântul Iosif Mărturi­sitorul”, în valoare de 5 milioane euro.

Pe cuprinsul eparhiei noastre mai sunt în construcţie 60 de biserici şi mă­năstiri, un sediu de protopopiat şi 8 case parohiale. Sunt în lucru 25 de şantiere de pictură bisericească, în conformitate cu Regulamentul Comisiei de Pictură Bisericească, şi se efectuează lucrări de restaurare, reabilitare şi consolidare la 4 biserici monument istoric (biserica „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” Copalnic Mănăştur, biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” Şomcuta Mare, biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” - a Bulenilor -, Săliştea de Sus și biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Plopiș).

În cadrul „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” au fost expuse icoane rea­lizate de pictorii bisericeşti care acti­vează pe cuprinsul eparhiei noastre, în expoziţia intitulată „Chipuri din veac în veci”, a fost înfiinţat Cercul de iconari „Ștefan Zugravul din Şişeşti”, Sfântul Evanghelist Luca a fost proclamat ocrotitorul pictorilor bisericeşti și iconarilor din Episcopia Maramu­reşului şi Sătmarului, iar în luna iunie a anului 2017, în cadrul manifestărilor cultural-religioase ale municipiului Baia Mare, a fost inaugurată, în sala Sfinţii Martiri Brâncoveni, din incinta Catedralei Episcopale, expoziţia: „Măr­găritare din tezaurul iconografic al Epis­copiei Maramureşului şi Săt­marului”.

În plan cultural, amintim apariţia, în editura eparhială sau în alte edituri, a 7 titluri de carte, din care 3 de şi despre Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian. Tot la activitatea editorială, la nivel eparhial, au apărut 7 titluri de reviste eparhiale, teologice şi parohiale şi un supliment de spiritualitate orto­doxă în colaborare cu săptămânalul „Ga­zeta de Maramureş”. De asemenea, au fost organizate 3 simpozioane și 2 colocvii întru cinstirea mărturisitorilor credinței ortodoxe din închisorile comuniste și manifestările celei de a XIX-a ediții a Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt.

Aflându-ne în anul Centenarului Marii Uniri, sectorul cultural are ca obiective organizarea unor conferințe pe teme istorice, seminarii și colocvii organizare de școlile teologice, restaurarea mormintelor participanților la marele eveniment de la 1 Decembrie 1918, precum și participarea la un proiect dedicat Marii Uniri, cu desfășurare la casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, în parteneriat cu săptămânalul Gazeta de Maramureș.
Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la Iași, 1-4 septembrie 2017, a fost întregită cu un număr de 105 tineri din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care s-au alăturat celor 6000 de invitaţi din toată lumea ortodoxă. Tot sub coordonarea sectorului teologic-educaţional, pe întreg cuprinsul eparhiei noastre s-au desfăşurat un număr de 52 tabere pentru copii şi tineri, unde au participat un număr de 2.266 copii și tineri, iar programul „Hristos împărtăşit copiilor” a fost implementat pentru 5.120 de copii și tineri.

Centrul Eparhial, prin sectorul social-filantropic, a desfășurat activități so­ciale susținute din bugetul episcopiei, dar şi din colecte organizate la nivel de protopopiate şi parohii, derulând un număr important de proiecte sociale, cum ar fi: Proiectul „Prevenirea Caniculei”, care fost desfășurat pe raza municipiului Baia Mare, în parteneriat cu Primăria, prin instalarea în zonele aglomerate ale orașului a unor corturi cu dozatoare de apă potabilă; Proiectul „Acte de cinstire pentru seniorii muni­cipiului”; A contribuit la proiectul „Construiește o casă, zidește suflete” din Parohia Moișeni, Protopopiatul Oaș; Au fost acordate ajutoare pentru câteva case de tip familial din Baia Mare; Proiectul „Ghiozdanul micuțului creștin”, prin care s-au acordat peste 100 de ghiozdane cu rechizite pentru școlari; Proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Sărbători de Paști”, din care au beneficiat 150 de copii; Proiectul „Oferă un dar unui copil de Sărbătorile Nașterii Domnului”, din care au beneficiat 120 de copii; Proiectul „Îmbracă un copil de sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului” din care au beneficiat 95 de copii; Proiectul „O bucurie pentru copii cu nevoi speciale (autism)”, de la școala gimnazială „Nichita Stănescu” din Baia Mare.

Între obiectivele acestui sector, pe anul 2018, consemnăm: Deschiderea activi­tăţilor sociale la Căminul rezidenţial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice – „Bunul Samarinean” de la Coroieni, unde vor beneficia de îngrijire 40 de persoane; Deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Babţa, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane; Deschiderea activităţilor sociale de la Centrul de zi din localitatea Gelu, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire între 30 şi 50 de persoane; Începerea proiectului „Pasto­raţia Străzii” / „Pastoral care on the street” şi licenţierea programul de consiliere din acest proiect; Finalizarea casei sociale din localitatea Moişeni, Protopopiatul Oaş; Finalizarea lucră­rilor la Centrul social „Sfântul Luca” din localitatea Prilog, judeţul Satu Mare, unde vor beneficia de îngrijire 15 persoane; Implementarea proiectului „Construind o casă, zideşti suflete”; Deschiderea unei colaborări sub forma de „Acord de parteneriat” cu DGASPC, în vederea preluării serviciilor sociale ce urmează a fi externalizare; Găsirea unei surse de finanţare pentru clădirea de pe strada Bărnuţiu din Baia Mare; Dezvoltarea unui Acord de parteneriat tehnic pe proiecte cu ASSOC şi Serviciul de Asistenţă Socială al Primă­riei municipiului Baia Mare; Începerea demersurilor pentru obţinerea unui teren în vederea deschiderii unui cimitir al Episcopiei; Terminarea lucrărilor la Centrul Social „Sfinţii Martiri Brân­coveni” al Parohiei Sălişte I şi definirea acestuia. „Centrul Social pentru persoa­nele afectate de violenţa domestică”; Reabilitarea unei case din Boiu Mare, proprietate a parohiei şi transformarea acesteia într-un „Centru Social pentru persoanele dependente”; Deschiderea unei Capele pentru surdo-muţi în municipiul Satu Mare; Reconfigurarea capelei din Spitalul Judeţean Satu Mare sau construirea unei bisericuţe de lemn în incinta Spitalului; Organizarea unei conferinţe cu tema: „Familia Creştină din perspectiva argumentelor Sfintei Scripturi”, organizată în Catedrala Episcopală din Baia Mare şi într-o locaţie din municipiul Satu Mare; Dezvoltarea unui parteneriat între Centrul Eparhial, Parohiile din Cavnic şi Primăria oraşului Cavnic, în vederea implementării proiectului „Prevenirea situaţiilor sociale precare” din localitate; Finalizarea documentaţiei şi începerea lucrărilor la proiectul „Can­tina Socială FAMILIA” a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului (b-dul. Unirii), unde vor servi o masă caldă pe zi între 30 şi 50 de persoane nevoiaşe.            

La toate acestea, adăugăm slujbele de târnosire şi resfinţire de biserici săvârşite de Preasfinţitul Părinte Iustin, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-religioase. Pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei noastre se cuvine să mulţumim lui Dumnezeu, îndreptându-ne gândurile de preţuire către preoţii, monahii şi credincioşii Bisericii noastre stră­moşeşti.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.