Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Joi , 24 Septembrie , 2020

Județul Maramureș aderă la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere

de Gazeta de Maramures

În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna septembrie, la propunerea președintelui instituției, Gabriel Zetea, aleșii județeni au aprobat ade­rarea judeţului Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureș, la Asociaţia Europeană a Regiunilor Transfrontaliere.

 

Alăturarea la această inițiativă reflectă interesul județului nostru pentru promovarea coo­perării transfrontaliere și disponibilitatea de a contribui cu idei și sugestii pentru o acțiune concertată a regiunilor transfron­taliere.

Prin intermediul Asociaţiei Europene a Regiunilor Transfronta­liere, județul Maramureș își va reprezenta interesele transfronta­liere la nivel european și interregional, facilitându-se totodată participarea la rețele de regiuni transfrontaliere, dar și la programe și proiecte cu finanțare europeană, menite să rezolve probleme transfrontaliere comune mai multor regiuni membre în această aso­ciație.

Instituția Consiliului Județean Maramureș și-a însușit Statutul Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), fiind aprobată totodată și contribuţia anuală a judeţului Maramureş în calitate de membru al Asociaţiei Europene a Regiunilor Transfrontaliere, în cuan­tum de 1.800 euro/an, re­prezentând cotizaţie pentru membrii NUTS 3.
 

„Crearea de rețele și de prieteni din interiorul Uniunii Europene a fost unul dintre obiectivele acestui mandat, iar județul Maramureș a avut dintotdeauna un interes primordial în ceea ce privește participarea la proiecte și rețele de cooperare europeană, tocmai pentru a avea un acces cât mai facil la informațiile de interes, dar și pentru a spori accesibilitatea absor­b­ției fondurilor europene”.
Gabriel Zetea, președintele Consiliului Jude­țean Maramureș

Inițiativa a fost adusă și la cu­noștința Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Adminis­trației, precum și a Ministerului Afacerilor Externe, care au apreciat inițiativa județului Maramureș ca fiind una oportună, întrucât des­chide calea autorităților locale de a participa la programe dedicate analizării celor mai bune practici și soluții la problemele transfrontaliere comune.