Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 26 Octombrie , 2018

Invitație în Maramureș transmisă Preşedintelui Consiliului Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări

de Gazeta de Maramures

Cea mai importantă întâlnire de marţi, 23 octom­brie, a fost întâlnirea de­legaţiei maramureşene cu preşe­dintele Consiliului Ponti­fical pentru Promovarea Noii Evan­ghelizări, Mons. Rino Fisichella. Excelența Sa apreciază România ca fiind „o țară foarte tânără și dornică de a se angaja în studiu, în muncă, pentru a da ce-i mai bun din ea”. A cunoscut și vizitat Bucureştiul, muni­cipiile Ora­dea şi Iaşi, iar vice­preşedintele Consi­liului Judeţean Maramureş, Ioan Doru Dăncuş, i-a adresat invita­ţia de a vizita şi Maramureşul.

„Vă fac o invitație încă de acum să vizitați și Maramureșul și Municipiul Baia Mare. Noi, în acest an sărbă­torim Centenarul României moderne - Maramureșul în urmă cu 100 de ani a fost în prima linie a Marii Uniri, iar unul dintre făuritorii Marii Uniri a fost cardinalul Iuliu Hosu. Un alt corifeu al Marii Uniri este preotul Vasile Lucaciu, cel care a studiat aici, în Italia. În fapt, vizita noastră este o vizită de recunoştinţă şi de re­cu­noaştere a acestui promotor al Marii Uniri”, a declarat vicepreşe­dintele Consiliului Judeţean Mara­mureş, Ioan Doru Dăncuş. La finalul discuţiilor, s-a realizat un schimb de cadouri simbolice. Monseniorul Rino Fisichiella a oferit delegației o meda­lie, iar vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș a dăruit bustul și me­dalia centenară cu „Vasile Lucaciu”, alături de câteva cărți despre Mara­mureș.
În prima zi a programului stabilit în ca­drul proiectului „Preotul Vasile Lu­caciu – promotor al Proiectului Marii Uniri”, delegația maramureșeană a vi­zitat Colegiul Pontifical de Propagandă Fide, locul unde au studiat Vasile Lucaciu și fiul acestuia, Epami­nonda. A urmat, apoi, o vizită la Arhi­vele istorice de Propaganda Fide și la Colegiul Pontifical Grec, unde au fost expuse documente referitoare la Vasile Lucaciu.

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, a mulțumit directorului arhivei, Luis Manuel Cuna Ramos, pentru oportunitatea oferită delegației maramureșene de a descoperi și a aprofunda infor­mații și documente din arhivele Vati­canului despre activitatea preotului Vasile Lucaciu – „Leul de la Și­șești” – așa cum mai este acesta supra­numit.

Timp de trei zile urmează vizite de studiu si documentare, întâlniri de lu­cru, audiențe, dar și o conferință inter­națională, pentru a cunoaște cât mai mult din activitatea desfășurată de Vasile Lucaciu în perioada petrecută în Italia.
Din delegaţia maramureşeană fac parte primarii comunelor cu rezonanță isto­rică Băsești, Șișești, Giulești, Drago­mi­rești, prorectorul Centrului Univer­sitar Nord al Universității Tehnice Cluj-Napoca, Petrică Pop Sitar, profesori universitari de renume: Gheorghe Achim, Mircea Fărcaș, Petru Dunca, Daniela Dunca, Cătălin Bob, dar și consilierii județeni Gheorghe Mihai Bârlea și Anton Rohian.