Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 29 Octombrie , 2012

EUROPEAN QUALITY LABEL 2012 - Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare

de Gazeta de Maramures

EUROPEAN QUALITY LABEL 2012 - CERTIFICATUL EUROPEAN DE CALITATE a fost acordat Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare pentru proiectul e-TWINNING „A EUROPEAN STORY”

 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educatie, au fost desemnate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să coordoneze implementarea programului e-Twinning în România.

 

e-Twinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Proiectele e-Twinning propun elevilor şi profesorilor noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, noi căi de motivare şi de ameliorare a practicilor didactice. Pentru profesori, e-Twinning este o resursă inepuizabilă de inspiraţie, de diversitate şi de inovaţie în planul educaţiei. Pentru elevi, o cale de ajustare sau de transformare a învăţarii în funcţie de interesele şi specificul generaţiei lor, de (re)găsire a atractivităţii educaţiei.

Prin participarea la proiecte de e-Twinning (înfrăţire on-line între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

Elevii Şcolii gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare (director prof. Mureşan Grigore) au beneficiat de facilităţile portalului e-Twinning pentru prima dată în anul 2011, când au desfăşurat o videoconferinţă cu şcoala parteneră în proiectul Comenius din Rio Maior, Portugalia.

Profesorul de limba engleză Monika Bandi a înscris şcoala cu un proiect nou - A European Story - ce a atras ca parteneri şcoli din Germania, Slovenia, Turcia, Letonia. Proiectul a avut ca punct de plecare un fragment în care eroul principal, Ghiţă, un meşteşugar de prin ţinuturile maramureşene, a pornit într-o călătorie iniţiatică prin Europa.

 

Elevii şcolilor participante au continuat scrierea poveştii, adăugând de fiecare dată un nou paragraf în care să fie introduse cele mai semnificative elemente ce aparţin regiunii de provenienţă a fiecărei şcoli.

Acest gen de activitate - poveste multinaţională, în format tipărit, cu imagini sugestive, înregistrarea audio a poveştii şi mai apoi postarea acesteia on-line, în spaţiul virtual, este o noutate pentru profesorii din şcoală. Creativitatea pedagogică constă tocmai în ideea realizării unei poveşti care să fie realizată de elevi din medii diferite, culturi diverse şi mentalităţi variate.

Proiectul a urmărit dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă, sub formă de compunere în limba engleză, dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în limba engleză prin colaborarea elevilor din ţările participante şi prin înregistrarea audio a fragmentului scris şi dezvoltarea abilităţilor de citire în limba engleză prin lecturarea fragmentelor celorlate ţări.

 

Aspectul transdiciplinar s-a realizat prin folosirea informaţiilor acumulate de elevi în cadrul altor discipline pentru a putea crea un fragment cât mai detaliat cu aspecte ce privesc tradiţii şi obiceiuri maramureşene, stil de viaţă, aşezare geografică.

Implicarea activă a elevilor într-un proiect de asemenea anvergură este cel mai mare beneficiu. Elevii au asimilat cunoştinţe solide de geografie, cultură şi civilizaţie europeană, devenind mai toleranţi în gândire şi acceptând cu mai mare uşurinţă deosebirile dintre ei şi elevii din ţările participante.

Produsele finale – e-book, audio-book, cărticica de colorat, cartea propriu-zisă şi planşa de joc – susţin munca de echipă atât la nivel de şcoală , cât şi la nivel de parteneriat.

 

Meritele proiectului constau în: inovare pedagogică şi creativitate; integrarea activităţilor proiectului în curriculum; colaborarea dintre şcolile partenere; utilizarea creativă a noilor tehnologii (TIC); sustenabilitatea şi transferabilitatea produselor finale.

Coordonatorul proiectul a obţinut la nivel naţional Certificatul Naţional de Calitate 2012.

Eforturile elevilor, cadrelor didactice şi şcolii au fost recunoscute la cel mai înalt nivel european. Ca urmare, şcoala a primit Certificatul European de Calitate 2012 , iar proiectul va fi expus într-o secţiune specială a portalului european www.etwinning.net.

Ca urmare a succesului proiectului de anul trecut şi a impactului deosebit asupra beneficiarilor direcţi - elevii şi cadrele didactice, dar şi asupra comunităţii locale, Şcoala gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” coordonează şi în acest an şcolar un proiect e-winning denumit E(e)st@ry şi care a obţinut titlul de “Cel mai bun proiect al lunii august 2012”, oferind oportunitatea coordonatorului de proiect să participe la Seminarul de dezvoltare profesională „Our European Cultural Heritage”, desfăşurat la Budapesta, în luna septembrie 2012.

 

Şcoala a căpătat experienţă prin deschiderea spre proiecte europene on-line, şi reticenţa faţă de astfel de colaborări din partea cadrelor didactice a fost eliminată printr-o colaborare multilaterală.

 

În evaluare, se are în vedere activitatea din proiect a cadrului didactic care a aplicat pentru obţinerea certificatului naţional de calitate.

Criterii de evaluare:

- inovarea pedagogică şi creativitatea;

- integrarea activităţilor proiectului în curriculum;

- colaborarea dintre şcolile partenere;

- utilizarea creativă a noilor tehnologii (TIC);

- sustenabilitatea şi transferabilitatea;

- rezultate şi beneficii.

 

Coordonator proiect, prof. Monika Bandi