Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 9 Decembrie , 2019

Cultură, dezvoltare și implicare la Ulmeni

de Gazeta de Maramures

Prof. Mariana DAN

Începând cu acest an școlar, Liceul Tehnologic „Dr. F. Ulmeanu” din Ulmeni este cuprins în proiectul Erasmus+, având ca temă „Our past, our future”.


Programul se va derula pe parcursul a doi ani, implicând o colaborare între cinci școli din Europa: Ro­mânia, Grecia, Italia, Turcia și Lituania, limba de comunicare între elevi și profesori fiind limba engleză.

Obiectivul principal al proiectului îl repre­zintă dezvoltarea competen­țelor lingvistice, antreprenoriale și digitale ale partici­pan­ților, elevi și profesori, precum și îmbogă­țirea cunoștințelor acestora vizând cultura și civilizația țărilor participante.

De asemenea, proiectul urmărește promo­varea valorilor europene și a educației interculturale, având ca scop creșterea ca­lității procesului instructiv-educativ din țările parte­nere.
Echipa de proiect este formată din urm­toarele cadre didactice: director prof. Rus Anca Crina, director adjunct prof. China Maria, profesor coordonator Scurtu Cosette, prof. dr. Meze Maria, prof. Moș Amalia, prof. Botiș Sorina, prof. Koncz Maria, prof. Dan Mariana.
În perioada 09-15 decembrie 2019, o dele­gație formată din trei profesori și șapte elevi ai Liceului Tehnologic „Dr. F. Ulmeanu” Ulmeni vor desfă­șura un inedit schimb de experiență cu o școală din orașul Katerini - Grecia.
Elevii vor fi implicați în activități școlare și extrașcolare, alături de corespondenții lor din școlile partenere, fiind îndrumați de echipe internaționale de profesori.
În preajma sărbătorilor de iarnă, elevii vor trăi noi sentimente și momente de neuitat, într-o țară cu o străveche cultură și civilizație.