Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Luni , 2 Decembrie , 2019

Corul Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmaţiei - 50 de ani de activitate neîntreruptă - 1969-2019

de Gazeta de Maramures

Corul Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Mai­­cii Domnului” din Sighetu Marmaţiei, a împlinit anul acesta 50 de ani de acti­vitate neîntreruptă, chemând la rugăciune, duminică de duminică, pe credincioși, precum şi în marile sărbători de peste an.
Sărbătoarea corului a fost aureolată de Sânta Liturghie săvârşită de Prea­sfințitul Părinte Timotei Sătmă­reanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Săt­marului, în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi și a unui număr ma­re de credincioși. A urmat un scurt recital de pricesne a corului prin care a demonstrat valoarea reper­toriului și a interpretării muzicale.
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmă­reanul a înmânat din partea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului Diploma și Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” în semn de înaltă apreciere și prețuire a activi­tății corului și Consiliului Parohial. În acest cadru sărbătoresc au mai fost acordate următoarele distincții: „Crucea Sfântului Ierarh Iosif Măr­turisitorul din Maramureș”, prof. Gheorghe Pop - dirijor și prof. dr. Ioan Dorel Todea - membru al Adu­nării Eparhiale și consilier parohial; Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” domnului primar ing. Horia Scubli și prof.univ.dr. Nicolae Iuga.
Părintele Protopop Vasile Aurel Pop, inițiatorul și organizatorul săr­bătorii, a prezentat cartea tipărită cu acest prilej, o carte document, mi­cro­monografie a Bisericii „Ador­mi­rea Maicii Domnului” și mai ales o prezentare amplă a activității corului, cu fotografii și materiale inedite.
Evenimentul a avut loc cu Binecuvântarea Preasfințitului IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătma­rului.
În toţi aceşti 50 de ani de existenţa neîntreruptă, în care dialogul preo­ţilor şi credincioşilor s-a armonizat perfect într-o rugăciune şi închinare, ce se săvârşeşte şi continuă să se săvârşească în „Liturghia Cosmică”, corul bisericii a avut şi continuă să aibă un loc şi un rost aparte.
Încă de la începutul anului 1969, se simţea nevoia înfiinţării în Sighetu Marmaţiei a unui cor religios. Câţi­va credincioşi entuziaşti, în frunte cu regretaţii, de veşnică amintire, părin­tele Mihai Oprișanu, Proto­iereu al Sighetului aproape 30 de ani, și pă­rintele Gavril Man, paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, timp de aproape o ju­mătate de veac, cu sprijinul și efortul doamnei preotese Elena Opri­­șanu, au închegat un grup coral sub bagheta profesorului, compozitorului și dirijorului Mihai Mitri­niuc, urmat de Teodor Borca și de prof. Gheorghe Pop (care are peste 30 de ani de dirijat).
 În cei cincizeci de ani, corul a participat la Sfânta Liturghie, la numeroase concerte de pricesne sau de colinde, la pelerinaje, la cele mai importante sărbători religioase de peste an, căpătând notorietate și respect pentru munca depusă, pentru repertoriul bogat, pentru dăruire. În pre­zent, corul are în repertoriu peste 80 de pricesne şi cântări duhov­niceşti, 30 de piese închinate Maicii Domnului, şi 75 de colinde locale.
Pe lângă serviciile duminicale şi participarea la marile sărbători de peste an, corul susține anual un concert de colinde unde promovează cu consecvenţă colinda autentică reli­gioasă locală, culeasă şi prelu­crată de către dirijorul corului. Din anul 1999, anual, corul are câte un concert de „Florii” împreună cu grupul vocal al copiilor, intitulat „Osana”, unde este prezentat un repertoriu adecvat momentului, Sfântul şi Marele Post al Paștilor. Tot din anul 1999, de hramul Sfintei Biserici „Adormirea Maicii Domnului”, co­rul susține un concert închinat Sfintei Fecioare Maria, având în re­per­toriu peste 30 de cântări duhov­niceşti în cinstea Maicii Domnului.
 Coriștii, de diferite profesii și vârs­te, participă cu entuziasm la repetiții, dăruind din timpul și talentul lor, participând cu bucurie la Sfânta Liturghie sau la sărbă­torile importante, merită o înaltă apreciere și prețuire!
 

La mulți ani, Corul Bisericii Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Sighetu Marmaţiei!