Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 29 Martie , 2019

Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare a obținut Certificatul de Școală eTwinning 2019-2020

de Gazeta de Maramures

Lansat în 2005 drept componenta fundamentală a programului eLearning al Co­misiei Europene, eTwinning a devenit parte inte­grantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014. eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi infor­maţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. (sursa: /www.etwinning.net)
Școala gim­nazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare s-a alăturat acestei comunități în anul 2011, prin proiectul „A European Story” inițiat de prof. de limba engleză Monika Bandi.
Experiența acumulată în decursul unui an școlar prin desfă­șurarea de activități practice, corespondența între elevii școlii noastre și elevii din școlile partenere (Slovenia, Letonia, Turcia și Germania), videoconferințele organizate precum și obținerea Cer­ti­fi­catului European de Calitate, obținerea locului 6 la nivel național în cadrul com­petiției „European Language Label” în 2012, ne-au determinat să inițiem alte noi proiecte în anii școlari următori pe diverse teme de interes pentru elevii din ciclul gimnazial. Dintre acestea amintim proiectul „E(e)st@ry” (2012-2013, parteneri fiind școli din: Turcia, Norvegia, Grecia, Franța și Polonia) căruia i s-a acordat titlul de „Proiectul lunii august 2012”, recunoaștere în urma căreia doamnei profesor Monika Bandi i s-a facilitat participarea la conferința și atelierele de lucru „Professional Development Workshop” din Budapesta. Și acestui proiect i s-a decernat Certificatul European de Ca­litate. Produsele finale obținute în urma acestui proiect au fost premiate la Concursul național „Made for
Europe” 2014, obținându-se premiul I la nivel județean și premiul al II-lea la nivel național.

Proiectul „St@ryboard” inițiat de prof. de limba engleză Monika Bandi și Giuseppina D’Atonio (fostă parteneră în proiecte Comenius) s-a desfășurat în anul școlar 2013-2014, școlile partenere fiind din Italia, Franța, Letonia, Ungaria și Grecia.
În scurt timp, cadrele didactice de la Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare au realizat importanța și impactul pe care l-au avut proiectele amintite asupra comunității școlare, astfel încât profesori de diverse specializări (bibliotecar, învățători, profesori de limbi moderne, profesor documentarist, profesori de limba și literatura română și religie) au inițiat și au participat la diverse proiecte desfășurate pe platforma eTwinning de-a lungul anilor.

Performanțele elevilor, a profesorilor coordonatori și îndrumători, beneficiile dezvoltării de parteneriate cu diverse școli din Uniunea Europeană, premiile și certificatele obținute, participarea la cursuri de formare profesională și conferințe, ne-au îndreptățit să parcurgem cele două etape ale procesului de înscriere și să aplicăm pentru a obține „Certificatul de Școală eTwinning 2019-2020”.

Școlile premiate cu acest certificat sunt considerate deschizătoare de drumuri, fiind recunoscute drept modele în domenii precum:
- practicile digitale
- practicile de siguranță online
- abordările inovatoare și creative ale pedagogiei
- promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice
- promovarea practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor.

Școala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare se alătură celor 1004 școli europene cărora li s-a acordat în acest an „Certificatul de Școală eTwinning 2019-2020”. Această re­cunoaștere este însoțită de o plachetă care își va găsi locul de cinste lângă cele două plachete oferite școlii prin obținerea Certificatului de Școală Europeană în anii 2012 și 2015.

Prof. Monika Bandi – coordonator pentru proiecte educaționale, programe comunitare, activităţi formale și nonformale