Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Miercuri , 7 August , 2019

Biblioteca de idei. „Citiți ca să trăiți!”

de Teodor Ardelean

Îndemnul și constatarea din titlu apare într-o scrisoare a lui Gustav Flaubert din iunie 1857. Cei care citesc obișnuiesc, în timp, să și citeze, iar azi rubrica de față va decupa câteva „idei” din lucrările uriașului cărturar contemporan Alberto Manguel, încredințate spre asimilare și asumare de Editura Nemira („Istoria lecturii”, „Biblioteca nopții”, „Sfârșitul bibliotecii mele”).
• „Primele mele expe­riențe au fost prin intermediul cărților”.
• „Fiecare carte era o lume în sine, în care îmi găseam refugiul”.
• „Mi-am dorit să trăiesc printre cărți”.
• „…anumite cărți împrumută anumite caracteristici unor anume cititori”.
• „Am învățat repede că cititul e un proces cumulativ și-și urmează drumul într-o progresie geome­trică, fiecare nouă lectură își are baza în lecturile anterioare ale cititorului”.
• „…cei aflați la putere continuă să încurajeze asiduu despărțirea artificială dintre viață și citit”.
• „Cititul cu voce tare, cititul în tăcere, capacitatea de a purta în minte o bibliotecă personală de cuvinte pe care ți le amintești sunt aptitudini uluitoare…”.
• „În fiecare societate cu știință de carte, a învăța să citești este ceva ce ține de o inițiere, o ieșire, printr-un ritual, din starea de dependență și comunicare rudimentară. Copilul care învață să citească capătă acces, pe calea cărților, la memoria colectivă și, astfel, se fami­liarizează cu un trecut comun, pe care el sau ea îl înnoiește, într-un grad mai mare sau mai mic, cu fiecare lectură”.
• „…cărțile le dau cititorilor lor un simbolism cu mult mai complex decât cel al unei simple ustensile”.
• „Bibliotecile… mi-au părut întotdeauna niște locuri animate de o nebunie plăcută și nu-mi amintesc de vreo perioadă în care să nu fi fost sedus de logica lor labirintică…”.
• „Extrem de generoase, cărțile mele nu-mi cer nimic, ci îmi oferă tot felul de iluminări”.
• „Iubirea față de biblioteci, ca mai toate iubirile, trebuie învățată”.
• „Dacă o bibliotecă este o oglindă a universului, atunci un catalog este o oglindă a acelei oglinzi”.
• „…bibliotecile transformă haosul descoperirilor și al creației într-un sistem structurat de ierarhii sau într-un amalgam de asociații libere”.
• „Puterea cititorilor nu rezidă în capacitatea lor de a acumula informații, nici în abilitatea de a ordona și cataloga, ci în darul lor de a interpreta lectura, de a crea asociații în cadrul acesteia și de a o transforma”.
• „…cunoașterea strânsă din cărți este un dar de la Dumnezeu”.
• „Probabil că bibliotecile vor supraviețui atâta vreme cât vom continua să transformăm lumea înconjurătoare în cuvinte, iar pe acestea din urmă, să le păstrăm pentru generațiile viitoare de cititori”.
• „…o bibliotecă, indiferent de dimensiunile sale, nu trebuie citită în întregime pentru a fi utilă; fiecare cititor profită de pe urma unui echilibru convenabil între cunoaș­tere și ignoranță, între amintire și uitare”.