Bdul Traian, Bloc 23, Ap. 9
Baia Mare, România
0362-401.331; 0362-401.332
office@gazetademaramures.ro
Vineri , 19 Octombrie , 2018

Aleșii județeni și-au dat acordul. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie depune un proiect pe POR pentru extinderea și dotarea Ambulatorului Integrat

de Gazeta de Maramures

Ședința a fost condusă de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, în sală fiind prezenți 26 de aleși județeni din cei 35 validați pe liste în urma alegerilor electorale din iunie 2016. Cu unanimitate de voturi, consilierii au votat pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere pe verticală tronson sudic și reparații capitale șarpantă și schimbare învelitoare tronson nordic, corp clădire C1” la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, valoarea totală a investiției fiind de 1.132.666,55 euro.

S-a votat, totodată, pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extinderea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie”.
Interven­ția propusă constă în extinderea ambulatoriului integrat al secției de psihiatrie, respectiv a celor două cabinete din pavilioanele psihiatrie bărbați și femei, care momentan funcționează în corpuri de clădire independente, printr-un corp de legătură care facilitează accesul la spațiile me­dicale pacienților internați, personalului medical și pacienților neinternați, precum și persoanelor cu dizabilități motorii, cât și pacienților transportați cu targa, fiind dotat cu ascensor și elevator. Valoarea totală a investiției este de 12.205.170,62 lei, iar durata de realizare este de 24 de luni.
În vederea realizării acestor lucrări a fost iden­tificată oportunitatea obținerii finanțării nerambursabile prin Pro­gramul Operațional Regional 2014 – 2020. Un al treilea proiect votat de aleșii județeni a fost aprobarea depune­rii cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente la obiectivul mai sus men­ționat.

Ultimul vot acordat de consilierii ju­de­țeni a fost pentru aprobarea de mo­difi­cări în „Lista obiectivelor de investiții” și în lista poziției „Alte cheltuieli de investiții” pe anul 2018 la capitolele Cultură, recreere și religie, la Asistență Socială și la Protecția mediului.